Prostorni Plan Općine Kotoriba, objavljen u "Službenom glasniku međimurske županije" br.16/6

Grafički dio:

 

Tekstualni dio:

- Impresum

- Sadržaj

- Polazišta 1

- Polazišta 2

- Ciljevi

- Plan

- Korišteni dokumenti

- Odluka

- Odredbe

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica