f

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/07 i 13/10), pozivam vijećnike Općinskog vijeća, građane, udruge

građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe da prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine.

Prijedlog mora biti pismeno obrazložen.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je 15. kolovoz 2017. godine. Prijedlozi dostavljeni nakon roka neće se uvažavati.

 

Predsjednik Općinskog vijeća i Povjerenstva, Stanko Vugrinčić