f

Odluka o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 13. sjednici održanoj 26. studenog 2018. godine, donijelo je

Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba 2018.