f

S 4. SJEDNICE OV KOTORIBE / 19 točaka odrađeno za 47 minuta

Načelnik Grgec i predsjednik Vugrinčić Načelnik Grgec i predsjednik Vugrinčić

Autor ovoga priloga četvrt stoljeća i više prati rad OV Kotoribe i nikada u ovo vrijeme, kada se donosi temeljni financijski dokument za iduću godinu, nije naišao da bi  gotovo sve, dnevnim redom predviđene, točaka dnevnoga reda bile  apsolvirane tako brzo, mahom s jednoglasnim prihvaćanjem i u dva navrata sa 'suzdržanima' iz redova oporbe Ivana Kosa i Damira Kadije(HDZ).

Sjednica je trajala, s aktualnih pola sata načelnika, svega 47 minuta !? Rezultat je to konciznosti, načelnika Ljubomira Grgeca(SDP),u iznošenja općinskih novina  od sjednice do sjednice, potom vrsno pripremljeni i svima jasnim vijećničkim materijalima te rutiniranim vođenjem sjednice od strane predsjednika OV Stanka Vugrinčića(nezavisni).

Važno je sa sjednice još samo reći kako se planira da Općina Kotoriba u idućoj godini svoje planske zadaće obavi sa 31.349.500 kuna.

Tekst i snimka: M. Grubić