f

Obavijest / Povrat poreza

Temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16) osobni odbitak prema izmijenjenim odredbama je sljedeći:

  • Osnovni osobni odbitak – 3.800,00 kn
  • Osnovni osobni odbitak za umirovljenike – 3.800,00 kn,
  • Osobni odbitak za porezne obveznike iz II. Skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH – 3.800,00 kn.

Budući da je Općina Kotoriba bila prema stupnju razvijenosti razvrstana u II skupinu, te se ispunjavao Obrazac ZPP-DOH kako bi se moglo ostvariti pravo većeg odbitka. Međutim novim Zakonom osnovni osobni odbitak za sve porezne obveznike je isti i iznosi 3.800,00 kuna.

U kontaktu s Poreznom upravom Ispostava Prelog rečeno je da bi svi porezni obveznici koji imaju uzdržavane članove obitelji, bez obzira da li su evidentirani na poreznoj kartici obveznika ili nisu trebali bi popuniti Obrazac ZPP-DOH na prvoj stranici obrasca pod III.3. Uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece i njihove invalidnosti /tjelesnog oštećenja, te popunjeni i potpisani obrazac do 28. veljače dostaviti u Poreznu upravu, Ispostava Prelog.

Objašnjenje u Poreznoj upravi Ispostava Prelog je da radi bolje obrade podataka, te radi nastanka čim manje pogrešaka, a samim time i žalbi poreznih obveznika bilo bi najbolje da se za uzdržavane članove obitelji ispuni Obrazac ZPP-DOH.

Obrazac ZPP-DOH može se skinuti na stranicama Porezne uprave.