f

Tvrtke i obrti

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA / Novi saziv Socijalnog vijeća

Na svoj sedmoj sjednici OV- a Kotoribe, održanoj 27. ožujka donijeta je Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Kotoriba. Za predsjednika je izabran Josip Forauer, koji je do sada bio član, a za ostale članove su izabrani Ana Škoda i Stanko Kostanjević. Oni su zamijenili Đurđu Vidović i Slavicu Maltar, koja je do sada bila predsjednica, a koje su bile birane na trećoj sjednici OV.

Inače, Josip Forauer je već bio predsjednik u prošlom sazivu OV. Do promjena je došlo jer je Slavica Maltar iz osobnih razloga podnijela ostavku. Vijeće je Odluku jednoglasno prihvatilo.

Tekst i foto: M. Grubić

 

RUGLO KOTORIBE / Hoće li konačno stara škola postati vlasništvo Općine?

Na petoj sjednici Skupštine Međimurske županije koja je sazvana za 29. ožujka 2018. godine (četvrtak) u 9 sati na dnevnom redu naći će se Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine (stare škole) na Općinu Kotoriba.
 
Svrha predmetnog ugovora jest prijenos vlasništva školske zgrade i pripadajućeg zemljišta Općini Kotoriba. U konkretnom slučaju radi se o nekretnini površine od sveukupno 3395 m2. Navedena nekretnina u naravi predstavlja objekt i dvorište stare škole u Kotoribi koja je nakon izgradnje nove školske zgrade i školske sportske dvorane i preseljenja djelatnosti Osnovne škole u novu školsku zgradu postala ruševna.
 
- Predlaže se Skupštini da raspravi i usvoji predloženi Zaključak, obzirom na namjeru Općine Kotoriba da se prijavi na nacionalne i EU natječaje u svrhu povlačenja novčanih sredstava i provođenja projekata kako bi se predmetna nekretnina preuredila i iskoristila za opće dobro i u interesu svih građana - stoji u prijedlogu zaključka.Stara školska zgrada u Kotoribi izgrađena je 1860. godine. Nažalost, ta građevina od 2009. godine svakim danom sve više propada. Te je godine Kotoriba dobila novu školu, a stara je ostavljena na milost i nemilost.
 
Propada iz razloga jer zub vremena na njoj čini svoje, a da bi do kraja doživjela svoj krah kroz taj su se period pobrinuli nesavjesni mještani koji su iz nje iznijeli sve što se unovčiti dade, a bilo je onih koji su ovamo dolazili zadovoljavati svoje potrebe za alkoholom, drogom i drugim niskim strastima.Sve se to dogodilo jer zgrada koja je vlasništvo Međimurske županije više nikome nije zanimljiva i prestala se voditi briga o njoj. Čelnici Općine Kotoribe imali su ideje i prijedloge u što prenamijeniti školsku zgradu. Prvotno je prema županiji poslana ideja o osnivanju srednje škole, međutim taj prijedlog nije realiziran.
 
Bilo je riječi i o mogućem hostelu i staračkom domu.
 
A.Fuš / Foto: Marko Habuš
Pretplatite se na ovaj RSS feed
facebook   youtube