Na osnovi Odluke o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 13/17) i Javnog poziva za dodjelu pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba za akademsku godinu 2017./2018., Općinski načelnik Općine Kotoriba donosi

Odluku o isplati pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba za akademsku 2017./2018. godinu

Stranica 4 od 7

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica