Ponedjeljak, 26 Ožujak 2018 09:40

RUGLO KOTORIBE / Hoće li konačno stara škola postati vlasništvo Općine?

Na petoj sjednici Skupštine Međimurske županije koja je sazvana za 29. ožujka 2018. godine (četvrtak) u 9 sati na dnevnom redu naći će se Prijedlog zaključka o prihvaćanju ugovora o prijenosu vlasništva nekretnine (stare škole) na Općinu Kotoriba.
 
Svrha predmetnog ugovora jest prijenos vlasništva školske zgrade i pripadajućeg zemljišta Općini Kotoriba. U konkretnom slučaju radi se o nekretnini površine od sveukupno 3395 m2. Navedena nekretnina u naravi predstavlja objekt i dvorište stare škole u Kotoribi koja je nakon izgradnje nove školske zgrade i školske sportske dvorane i preseljenja djelatnosti Osnovne škole u novu školsku zgradu postala ruševna.
 
- Predlaže se Skupštini da raspravi i usvoji predloženi Zaključak, obzirom na namjeru Općine Kotoriba da se prijavi na nacionalne i EU natječaje u svrhu povlačenja novčanih sredstava i provođenja projekata kako bi se predmetna nekretnina preuredila i iskoristila za opće dobro i u interesu svih građana - stoji u prijedlogu zaključka.Stara školska zgrada u Kotoribi izgrađena je 1860. godine. Nažalost, ta građevina od 2009. godine svakim danom sve više propada. Te je godine Kotoriba dobila novu školu, a stara je ostavljena na milost i nemilost.
 
Propada iz razloga jer zub vremena na njoj čini svoje, a da bi do kraja doživjela svoj krah kroz taj su se period pobrinuli nesavjesni mještani koji su iz nje iznijeli sve što se unovčiti dade, a bilo je onih koji su ovamo dolazili zadovoljavati svoje potrebe za alkoholom, drogom i drugim niskim strastima.Sve se to dogodilo jer zgrada koja je vlasništvo Međimurske županije više nikome nije zanimljiva i prestala se voditi briga o njoj. Čelnici Općine Kotoribe imali su ideje i prijedloge u što prenamijeniti školsku zgradu. Prvotno je prema županiji poslana ideja o osnivanju srednje škole, međutim taj prijedlog nije realiziran.
 
Bilo je riječi i o mogućem hostelu i staračkom domu.
 
A.Fuš / Foto: Marko Habuš

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica