f

Vijesti iz Općine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA / Novi saziv Socijalnog vijeća

Novi-stari predsjednik Josip Forauer Novi-stari predsjednik Josip Forauer

Na svoj sedmoj sjednici OV- a Kotoribe, održanoj 27. ožujka donijeta je Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Kotoriba. Za predsjednika je izabran Josip Forauer, koji je do sada bio član, a za ostale članove su izabrani Ana Škoda i Stanko Kostanjević. Oni su zamijenili Đurđu Vidović i Slavicu Maltar, koja je do sada bila predsjednica, a koje su bile birane na trećoj sjednici OV.

Inače, Josip Forauer je već bio predsjednik u prošlom sazivu OV. Do promjena je došlo jer je Slavica Maltar iz osobnih razloga podnijela ostavku. Vijeće je Odluku jednoglasno prihvatilo.

Tekst i foto: M. Grubić

 

facebook   youtube