f

Vijesti iz Općine

POZIV NA JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Kotoriba, Klasa: 350-01/18-01/02, Urbroj: 2109/9-18-37 od 27. srpnja 2018. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba 

 

1. Javna rasprava će trajati od 07.08.2018. do 17.08.2018.
2. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Kotoriba www. kotoriba.hr
3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba organizirat će se u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba i to 09.08.2018. godine u 11.00 sati.
4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 17.08.2018. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora. 

 

KLASA: 350-01/18-01/02
URBROJ: 2109/9-18-38
Kotoriba, 27. srpnja 2018.

 

PRILOZI

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KOTORIBA

4.2. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.3. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.4. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.5. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA

II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID PPUO

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA - Prostorni plan

PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

 

Videogalerija

Općina Kotoriba 2018
Videogalerija

Općina Kotoriba 2018

U nastavku pogledajte film Općine Kotoriba za 2018. godinu.

448
Općina Kotoriba 2018
Videogalerija

Općina Kotoriba 2018

U nastavku pogledajte film Općine Kotoriba za 2018. godinu.

448
Dani šibe i ribe 2018.
Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.

Dani šibe i ribe 2018.

420
Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi
Videogalerija

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

1642
Dječji Kotoripski Fašenk
Videogalerija

Dječji Kotoripski Fašenk

Dječji Kotoripski Fašenk

3006
VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Limene glazbe Općine Kotoriba
Videogalerija

VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Li…

6. siječnja 2018. godine, tradicionalni, već treći po re…

627
VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu
Videogalerija

VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu

Uz svirku Meta benda te besplatno kuhano vino i čaj, Kotorip…

3138