Petak, 27 Srpanj 2018 11:27

POZIV NA JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Kotoriba, Klasa: 350-01/18-01/02, Urbroj: 2109/9-18-37 od 27. srpnja 2018. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba 

 

1. Javna rasprava će trajati od 07.08.2018. do 17.08.2018.
2. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Kotoriba www. kotoriba.hr
3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba organizirat će se u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba i to 09.08.2018. godine u 11.00 sati.
4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 17.08.2018. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora. 

 

KLASA: 350-01/18-01/02
URBROJ: 2109/9-18-38
Kotoriba, 27. srpnja 2018.

 

PRILOZI

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KOTORIBA

4.2. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.3. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.4. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.5. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA

II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID PPUO

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA - Prostorni plan

PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

 

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica