f

Vijesti iz Općine

RADOVI VRIJEDNI 3,4 MILIJUNA KUNA

Čelni ljudi Kotoribe nezadovoljni novom cestom prema Goričanu, uzorci poslani na analizu
- Nakon godina čekanja, nedopustivo je da se ovakva cesta smatra rješenjem prometne izoliranosti mjesta. Općina Kotoriba će i dalje inzistirati na rješenju ovog problema - kažu u Općini

 

U lipnju 2015. godine Županijska uprava za ceste Međimurske županije krenula je u modernizaciju dijela lokalne ceste LC 20066 Goričan – Kotoriba. Radi se o cesti uz murski nasip. Radove u duljini od 510 metara, na izlazu iz Goričana do poslovne zone, izvela je tvrtka Pavlic – asfalt - beton iz Goričana, dok radove na izlazu iz Kotoribe u dužini od 500 metara izvela čakovečka Tegra.

 

Pune tri godine mještani Goričana i Kotoribe čekali su da se nastave radovi na toj cesti koja će Kotoripčanima biti od velike koristi jer će puno brže moći do Goričana, ali i do autoceste. Radovi su započeli 19. lipnja i povjereni su tvrtki Pavlic – asfalt - beton iz Goričana. Radi se o dionici oko 12 kilometara, radovi su vrijedni 3,4 milijuna kuna, a sredstva je za iste dobila Županijska uprava za ceste iz europskih fondova.

 

Radovi su nedavno zavšreni, no u Općini Kotoriba nisu zadovoljni kvalitetom izvedenih radova, a neki smtraju kako je sada cesta u lošijem stanju nego prije. Iz Općine Kotoriba oglasili su priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

 

'Sredinom lipnja ove godine počeli su radovi na županijskoj cesti Kotoriba – Goričan. Nakon više godina čekanja, Kotoripčani su se ponadali da će konačno dobiti kvalitetnu vezu na autocestu Zagreb – Goričan. Sredstva za sanaciju ceste u iznosu 3.443.000 kune dobivena su putem projekta prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska 2014. -2020. Prijavitelj projekta bila je Županijska uprava za ceste jer je ona njihovo vlasništvo, a odobrena je reciklaža makadama uz primjenu cementne stabilizacije.

 

Ugovor za izvođenje radova potpisan s obrtom Pavlic-asfalt-beton Donji Kraljevec. Međutim, već nakon prve odrađene dionice vidjelo se da ovakav način sanacije ceste nije dobar. Povodom toga, načelnik i zamjenik načelnika održali su sastanak sa ravnateljicom ŽUC-a i nadzornim inženjerom te izrazili sumnju u funkcionalnost takve ceste. Uzorci ceste poslani su na kontrolu institutu IGH d.d. Zagreb kako bi se utvrdilo postojeće stanje i hitno našlo rješenje očitog problema.

 

Čelni ljudi Općine nikako nisu zadovoljni ovakvom izvedbom kolnika. Sama izvedba nije konstantno jednake kvalitete – razlike između kvaliteta određenih dionica ceste su itekako vidljive, a postavlja se i pitanje trajnosti ovakve ceste. Nakon godina čekanja, nedopustivo je da se ovakva cesta smatra rješenjem prometne izoliranosti mjesta. Općina Kotoriba će i dalje inzistirati na rješenju ovog problema. Očekujemo nalaz kontrole i hitno dovođenje ceste u stanje fukcionalnosti' - stoji u priopćenju.

 

 

A. Fuš

Foto: Marko Habuš 

OPĆINA KOTORIBA / Općinsko vijeće o javnim priznanjima Općine

Svih jedanaest vijećnika, prisutnih na 11. sjednici OV Kotoribe, je u četvrtak 23. kolovoza glasalo da dobitnici ovogodišnjih plaketa Općine Kotoriba budu Dragutin Pogorelec, za dugogodišnji uspješan rad u SRD Som Kotoriba i drugim udrugama na području Općine Kotoriba i Nikola Siladi, za dugogodišnji uspješan rad u NK Graničar Kotoriba i za razvoj poduzetništva na općinskome području. Odlučeno je da dobitnici općinskih medalja budu Dražen Hertelendi, za dugogodišnji uspješan rad u NK Graničar, Josip Horvatić, za dugogodišnji uspješan rad na području Općine Kotoriba i Branko Malek, za dugogodišnji uspješan rad u Ogranku UDVDR-a.

 

Uz to, Vijeće je donijelo Odluku da ubuduće plakete Općine dobiju sve udruge koje obilježavaju desetljeća rada. To je bio prijedlog povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine.

 

Nabrojenima će nagrade biti uručene 14. rujna na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Kotoribe, a povodom Dana općine Kotoriba.

 

Tekst i snimka: M. Grubić

POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/07 i 13/10), pozivam vijećnike Općinskog vijeća, građane, udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe da prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je 15. kolovoz 2018. godine. Prijedlozi dostavljeni nakon roka neće se uvažavati.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća i Povjerenstva

                                                                       Stanko Vugrinčić

POZIV NA JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Kotoriba, Klasa: 350-01/18-01/02, Urbroj: 2109/9-18-37 od 27. srpnja 2018. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba 

 

1. Javna rasprava će trajati od 07.08.2018. do 17.08.2018.
2. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Kotoriba www. kotoriba.hr
3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba organizirat će se u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba i to 09.08.2018. godine u 11.00 sati.
4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 17.08.2018. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora. 

 

KLASA: 350-01/18-01/02
URBROJ: 2109/9-18-38
Kotoriba, 27. srpnja 2018.

 

PRILOZI

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KOTORIBA

4.2. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.3. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.4. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.5. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA

II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID PPUO

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA - Prostorni plan

PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

 

OPĆINSKO VIJEĆE KOTORIBE / Imenovali Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine

Na svojoj desetoj sjednici, održanoj 17. srpnja, Općinsko vijeće Kotoribe je jednoglasno potvrdilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kotoriba na vremenski period od četiri godine. U Povjerenstvu će po položaju biti Stanko Vugrinčić (nezavisni), predsjednik Općinskog vijeća, Manuela Bartolić (Hrvatski laburisti), Vedran Golub (SDP), Zoran Radmanić (HDZ) i Snježana Matoš (HDZ).

Povjerenstvo će se uskoro sastati jer se približavaju Dani Općine Kotoriba kada se na svečanoj sjednici najzaslužnijim pojedincima i udrugama dodjeljuju općinska priznanja

 

Tekst i foto: G.G.

 

Pretplatite se na ovaj RSS feed

Videogalerija

Općina Kotoriba 2018
Videogalerija

Općina Kotoriba 2018

U nastavku pogledajte film Općine Kotoriba za 2018. godinu.

271
Općina Kotoriba 2018
Videogalerija

Općina Kotoriba 2018

U nastavku pogledajte film Općine Kotoriba za 2018. godinu.

271
Dani šibe i ribe 2018.
Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.

Dani šibe i ribe 2018.

271
Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi
Videogalerija

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

1515
Dječji Kotoripski Fašenk
Videogalerija

Dječji Kotoripski Fašenk

Dječji Kotoripski Fašenk

2880
VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Limene glazbe Općine Kotoriba
Videogalerija

VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Li…

6. siječnja 2018. godine, tradicionalni, već treći po re…

466
VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu
Videogalerija

VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu

Uz svirku Meta benda te besplatno kuhano vino i čaj, Kotorip…

2945