f

Zaštita životinja

Zaštita životinja

Općina Kotoriba ima sklopljen ugovor o obavljanju poslova skloništa za životinje na području Općine Kotoriba sa ZEU " Prijatelji životinja i prirode", V.Nazora 56, Mihovljan,40000 Čakovec.
Kontakt informacije skloništa dostupne su na linku http://www.prijatelji-zivotinja.org/o-nama/

Temeljem Zakona o zaštiti životnja (NN 102/17) Općina Kotoriba je na svojoj 8. sjednici, 30.svibnja 2018. godine donijela

Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama