f

GDPR-Zaštita osobnih podataka

GDPR-Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka ( GDPR – General Data Protection Regulation) izravno s primjenjuje u RH od 25. svibnja 2018. godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane Općine Kotoriba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarenju prava na zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ako je obrada podataka nužna radi ispunjavanja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti.

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. ( Uredba EU 2016/678 EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA )

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštansku adresu Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 42329 Kotoriba.

Popis zbirki i evidencija osobnih podataka Općine Kotoriba:

 1. Matična knjiga radnika
 2. Evidencija osobnih podataka podnositelja zahtjeva za prostorno uređenje i građenje
 3. Evidencija obveznika komunalnih naknada
 4. Zbirka osobnih podataka studenata korisnika stipendija i jednokratnih novčanih pomoći
 5. Zbirka osobnih podataka korisnika poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba
 6. Evidencija osobnih podataka zakupnika poljoprivrednog zemljišta
 7. Evidencija osobnih podataka kupaca poljoprivrednog zemljišta
 8. Evidencija osobnih podataka članova Općinskog vijeća Općine Kotoriba
 9. Evidencija osobnih podataka građana s upitima prema načelniku i Općini
 10. Evidencija obveznika naknada za groblje utvrđenih odlukom općinskog načelnika
 11. Evidencija obveznika naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 12. Zbirka osobnih podataka korisnika socijalne pomoći