f

Godišnji financijski izvještaji

DANI KOTORIBE / Svečana sjednica Općinskog vijeća - još jedna nova Kotoripska priča

Svečana sjednica Općinskog vijeća Svečana sjednica Općinskog vijeća

Središnji događaj obilježavanja Dana Kotoribe zbio se u petak navečer 15. rujna kada je u mjesnom Domu kulture održana svečana sjednica Općinskog vijeća Kotoribe. Rijetko kada je imala toliko gostiju i uzvanika od vijećnika, gospodarstvenika, predstavnika mjesnih udruga pa do ljudi iz javnog i političkog života MŽ i jedinica lokalne uprave s međimurskog područja. Posebno su na sjednici pozdravljeni međimurski župan Matija Posavec, njegov zamjenik Josip Grivec i mjesni župnik vlč. Marinko Prstec.

U svom nastupnom govoru predsjednik OV Stanko Vugrinčić je istaknuo kako su poslije lokalnih izbora u OV neki novi ljudi koje je pozvao, da kao i do sada, na rad za dobrobit Kotoribe. Zahvalio se je svom prethodniku Zoranu Radmaniću na suradnji u prošlom mandatu—svojim radom smo dokazali da su nam bez  obzira na tranačku pripadnost Kotoriba i njeni mještani na prvom mjestu-istaknuo je Vugrinčić i dodao kako su pred novim čelništvom Kotoribe programi koje treba ostvariti kako bi se u Kotoribu dolazilo, kako bi se u njoj ostajalo. Načelnik Općine Kotoriba Ljubomir Grgec je istaknuo ponos što je i treći mandat na čelu Općine koja je u istočnom dijelu Međimurja najrazvijenija, a kulturno i društveno najbogatija.- Svake godine si zadajemo nove planove, sve zahtjevnije i složenije kako bi se uvjeti života u Kotoribi svim žiteljima, a posebice mladih, poboljšali te da bi se po standardu približili gradskim sredinama. Veći dio tih planova se pretvara u zbilju pa Kotoriba postaje mjesto poželjno za život svih generacija- istaknuo je Grgec, a u što nas je uvjerila filmska priča 'Kotoriba jučer, danas, sutra' sazdana od realiziranih projekata, preko onih koji su u fazi pretvaranja u zbilju pa do onih koji će se u dogledno vrijeme realizirati.

U filmu smo vidjeli kako svakog dana, svakog mjeseca i svake godine Kotoriba piše nove priče. To su priče koje raduju sve mještane jer im čelništvo Općine Kotoriba na čelu s načelnikom Ljubomirom Grgecom i njegovim zamjenikom Robertom Ujlakijem te vijećnicima OV  stvara mjesto poželjno za život 21. stoljeća. Od prošlih Dana Kotoribe puno je toga napravljeno, potpisani su ugovori i ono što je najvažnije - realizirani.  Trebalo bi nam puno vremena da nabrojimo sve, rečeno je u filmskoj priči. Istaknuti su najvažnije realizacije, a to je cjelokupna kanalizacijska mreža, što je najveći i najskuplji zahvat na komunalnoj infrastrukturi u Kotoribi, a koja se u Kotoribi gradi postepeno od 1966. godine, odnosno gotovo 50 godina. Idući korak je izgradnja zajedničkog pročistača za pročišišćavanje otpadnih voda. Njegovu izgradnju sufinancirat će europski fondovi, a udio Općine Kotoriba  u navedenom projektu iznosi cca 2 milijuna kuna. Prošle godine započeli su značajniji radovi na uređenju prometnica u Kotoribi, koji su nastavljeni i ove godine.        Proteklih je godina uređeno više zgrada u vlasništvu Općine, a ove godine planira se  kompletno uređenje Doma zdravlja (zamjena krovišta i vanjske stolarije te uređenje fasade). Prvi dio sanacije Doma zdravlja je odrađen i to proširenjem i asfaltiranjem parkirališta te rekonstrukcijom prilaza iz Ulice Kralja Tomislava. U podrumskim prostorijama zgrade Općine uređena je četverostazna streljana za zračnu pušku te je započela  izgradnja  natkrivenog prostora tržnice. U središtu mjesta, u Ulici K.Tomislava kupljena je ruševna kuća koja je uklonjena, a donesena je i odluka o kupnji nekretnina za pripremu građevinskih parcela u svrhu stanovanja na području Općine. Tijekom izvještajnog razdoblja redovito je održavano groblje te javne i zelene površine na području Općine, a za što su se koristile osobe zaposlene na javnim radovima. Pro-vedena je deratizacija kao i zaprašivanje komaraca. Na ulazima u groblje postavljena su nova vrata od kovanog željeza.Poznato je da Općina nema direktne ingerencije na području gospodarstva, no Općina uvijek nastoji na razne načine pomoći gospodarstvenicima, a svakako treba istaknuti da još nisu uvedeni općinski porezi, da su poduzetnici oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa kod izgradnje i dogradnje gospodarskih objekata, a gradilišta u 'Poduzetničkoj zoni JUG prodaju se po stimulativnim cijenama. U toj su zoni prodane  sve parcele (samo je još 1 parcela rezervirana za reciklažno dvorište građevinskog materijala) te  je u toku prijava na natječaj Ministarstva gospodarstva za izgradnju komunalne infrastruk-ture. Od DUUDI-a je stigao pozitivan odgovor o dodjeli 19 hektara državne zemlje za proširenje „Poduzetničke zone JUG“ tako da se otvaraju mogućnost prodaje novih par-cela za zainteresirane poduzetnike. Od značajnijih investicija u gospodarstvo na podru-čju Općine, dovršava se izgradnja cca 6000 m2 postrojenja za proizvodnju energije iz bioplina te je u pripremi značajna investicija od gotovo 80 milijuna u novi proizvodni pogon 'Muraplasta', pa se realizacijom te investicije očekuju i nova radna mjesta u Kotoribi.

Općina kontinuirano vodi brigu o društvenim djelatnostima nad kojima ima ingerenciju (predškolski odgoj, dijelom socijalna skrb, sport i kultura) na način, da je osigurala potrebna sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene Dječjeg vrtića i jaslica, pomagala socijalno ugroženim osobama, osigurala sredstava za rad Knjižnice i čitaonice, te dotacije za redovan rad udruga u kulturi i sportu na području Općine.  Uz osiguranje sredstava za rad ustanova i udruga, Općina vodi brigu i o stanju objekata koje koriste tzv. 'društvene djelatnosti', pa su tako u proteklom razdoblju uređene zgrade DVD-a, Knjižnice i čitaonice, Doma kulture, Društvenog doma-dvorane, Ribičkog doma te  'zgrada policije u kojoj prostorije koriste mjesne udruge (Udruga umirovljenika, Društvo žena, Društvo „Naša djeca“, UDVDR, Mažoretkinje).

U narednom razdoblju od ostalih objekata u vlasništvu Općine bilo bi potrebno sanirati  zgradu 'Stare Općine - bivšeg dječjeg vrtića', a za što se izrađuju troškovnici. Treba spomenuti da Općina svake godine vodi brigu o uređenju okoliša 'starog vrtića' pa je tako uz proširenje nogometnog igrališta, na radost najmlađih, postavljeno novo dječje igralište. Isto tako vezano uz 'društvene djelatnosti' svaki put se ističe, da iako Općina nema ingerencije nad školstvom i zdravstvom i tu su nastojali pomoći, i to na planu školstva svake godine izdvajanjem sredstva za studentske stipendije. Općina Kotoriba stipendira 18 studenata, dok je njih sedam dobilo jednokratne novčane potpore u iznosu od 2.500 kuna.Stipendije se odobravaju za jednu akademsku godinu, odnosno 10 mjeseci studija, a mjesečni iznos je 300 kuna za studij na području Međimurske županije i susjednih županija te 500 kuna za studij u ostalim gradovima.Što se tiče stanja objekata za potrebe predškolskog odgoja, osnovnog školstva i zdravstva, više su nego zadovoljni. Nova školska zgrada s dvoranom trebala bi zadovoljiti dugoročne potrebe osnovnoškolskog obrazovanja, zgradi Zdravstvene stanice potrebna je obnova, ali zadovoljava potrebe stanovnika Općine, a zgrada Dječjeg vrtića,  izgrađena prije tridesetak godina, je već adaptirana i zamijenjeno je  krovište i dio stolarije. U planu je i  proširenje zgrade kojim bi se dobio prostor za još jednu odgojnu skupinu sukla-dno pedagoškom standardu, kao i prostor za tzv. 'jaslice, a projekt je kandidiran na mjeru 7 Ruralnog razvoja RH.Što se tiče vlasništva, dogovoren je način budućeg upravljanja i plaćanja zakupnine za prostore u zgradi Zdravstvene stanice koja je vlasništvo Općine, a u suradnji s vlasnikom - Međimurskom županijom, hitno  treba odrediti daljnju namjenu objekta stare škole kako bi se spriječilo daljnje  propadanje trenutno najvećeg rugla Kotoribe.

Od ostalih društvenih djelatnosti, posebno informiranja, kontinuirano se uređuju internet stranice Općine koje od nedavno imaju novi dizajn, izlazi 'Kotoripski vjesnik', očekuje nas promocija knjige 'Kotoribski protokoli', a počeli su i razgovori oko izdavanja 'Monografije Kotoribe. Svakako je za pohvalu što Općina za kupnju i uređenje nekretnine daje 20 tisuća kuna poticaja čime se mladi žele zadržati u mjestu, a kako je to dobra odluka dovoljno je samo reći da su istu mjeru uveli i susjedne nam općine. -Štimamo se i kotoripskim govorom koji je zaštićen i proglašen kulturnim dobrom-rečeno je u filmu

Poseban ponos Kotoribe su brojne udruge koje svojim programima daju život i dušu općini raznolikim sadržajima i aktivnostima. Isto tako redovito se uključuju u općinske manifestacije. Najpoznatija kotoripska kulinarsko, zabavna i turistička manifestacija koja se već 14. godina za redom održava u najistočnijem mjestu naše županije i ove je godi-ne u mjesecu svibnju privukla mnogobrojne goste i ljubitelje tradicije iz svih krajeva. I ne samo to, oboreni su svi rekordi po posjećenosti, a posjetitelji su ovogodišnjim progra-mom bili prezadovoljni. Stoga Dani šibe i ribe zaslužuju visoko mjesto u turističkoj karti ne samo Međimurja već i Hrvatske. Iduće godine Dani šibe i ribe doživjet će svoje 15. izdanje, a čelnici Općine već sada najavljuju veliki spektakl i brojna iznenađenja.

Svekoliki napredak Kotoribe vidljiv je na svakom mjestu. Mi koji tu živimo gotovo da smo navikli da se u bilo koje godišnje doba na ulicama mjesta nalaze strojevi. Najbolje to vide ljudi koji dolaze u predivno mjesto na istoku Međimurja. Dive mu se, rado borave u njemu i uvijek se dobro osjećaju. Poznato je da su Kotoripčani dobri domaćini i da tu nate 'glodni i žejni'. Načelnik Grgec i njegov zamjenik Ujlaki zadali su si jasne ciljeve i programe koje i nakon uvjerljive pobjede na lokalnim izborima nastavljaju provoditi na dobrobit svih Kotoripčica i Kotoripčana. - Sa svojim specifičnostima, Kotoriba je sredina ugodna za život. Najvažnije u stvaranju kvalitete življenja čine ljudi koje odlikuju tolerancija, međusobna uvažavanja i marljivost. Naša je vizija da svaki građanin ima uvjete za život dostojan 21. stoljeća i na tome predano radimo - njihova je nit vodilja- poruka je s kojom završava 'Kotoripska priča'

Na njoj joj je u ime donjomeđimurskih općina i Grada Preloga čestitala općinska načelnica Đurđica Slamek, a u ime Međimurske županije to je učinio župan Posavec poželjevši Kotoripčanima realizaciju zacrtanog, a u svezi toga nije izostalo niti obećanje od strane MŽ. U svojem obraćanju skupu mjesni župnik vlč. Marnko Prstec je izrazio žaljenje što u filmu nije spomenuto što je sve napravljeno na planu obnove mjesne crkve, što se nije više govorilo o vjerskom životu u mjestu, no svejedno se je zahvalio načelniku, odnosno Općini na potpori u toj realizaciji.

U sklopu sjednice dodijeljene su godišnja javna priznanja u vidu zahvalnice koju je primio Franjo Dolenec za postignuti uspjeh u natjecanju za najspremnijeg pripadnika oružanih snaga RH 'Prvi za Hrvatsku 2017'.  Medaljom Općine je nagrađen prof. dr. sc. Alojz Jembrih za angažman kod pripreme za tisak i predstavljanje 'Kotoribskih protokola', dok je općinsku plaketu primio Župni pjevački zbor Župe Kotoriba za 50 obljetnicu djelovanja. Priznanja su uručili predsjednik OV i načelnik Općine, a u ime nagrađenih se je zahvalio zborovođa  Župnog zbora Damir Kadija

U kraćem kulturnom programu predstavili su nam se Stela Sabolić i Hinko Virgej. Stela nas je uvela u program pjevanjem državne himne.

Program sjednice je vodio Alen  Fuš.

Tekst: M. Grubić / Fotografije: Marko Habuš

facebook   youtube