Utorak, 11 Srpanj 2017 14:09

Odluke i dokumenti općinskog načelnika

Godišnji plan natječaja u 2019. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području Općine Kotoriba iz sredstava proračuna Općine Kotoriba

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge

Odluka o visini naknada na groblju u Kotoribi

Plan nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

Odluka o provođenju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba

Odluka o provođenju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba

Odluka o dodjeli financijskih sredstava izravno udrugama u 2018. godini - treći dio

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba

Odluka o dodjeli financijskih sredstava izravno udrugama u 2018. godini - drugi dio

Odluka o dodjeli financijskih sredstava izravno udrugama u 2018. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2018.godini

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba za akademsku 2017./2018. godinu

- Odluka o raspisivanju natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba na radno mjesto pročelnika/pročelnice JUO Općine Kotoriba

Odluka o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba za 2018. godinu

- Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kotoriba

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić Kotoriba

Odluka o postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kotoriba

Odluka o sufinanciranju fizičkih i pravnih osoba troškova tiska „Kotoribskih protokola“ 

- Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Kotoriba za razdoblje 2016. - 2019. godine 

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Kotoriba

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Objavljeno u Važni dokumenti
Nedjelja, 09 Srpanj 2017 17:26

Općinski načelnik i zamjenik načelnika

Načelnik općine: Ljubomir Grgec - SDP

gospodarstvenik iz Kotoribe, rođen je 6. listopada 1954. u Kotoribi. 

mob: 099 3200 560

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Zamjenik načelnika općine Roberto UjlakiZamjenik načelnika općine: Roberto Ujlaki - SDP

gospodarstvenik iz Kotoribe, rođen je 23. listopada 1970. u Čakovcu

mob: 098 242 960

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objavljeno u Općinski načelnik

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica