Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 13. sjednici održanoj 26. studenog 2018. godine, donijelo je

Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba 2018.

Objavljeno u Općina Kotoriba
Četvrtak, 03 Kolovoz 2017 14:47

Odluke Općinskog vijeća

2018.

Dokumenti sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 14. prosinca 2018.

Dokumenti sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 26. studenog 2018.

Dokumenti sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 10. rujna 2018.

Dokumenti sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 23. kolovoza 2018.

Dokumenti sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 17. srpnja 2018.

Dokumenti sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 19. lipnja 2018.

Dokumenti sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kotoriba održane 30. svibnja 2018.

 

2017.

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

- 2. IZMJENE I DOPUNE Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Kotoriba za 2017. godinu

2. IZMJENE I DOPUNE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2017. godinu

ODLUKU o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kotoriba

- Plan upravljanja imovinom Općine Kotoriba za 2018. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 4. sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine, donijelo je

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odluku o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba

Odluku izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju profesionalno

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu

Odluku o komunalnom redu na području Općine Kotoriba

Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kotoriba

Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća

- Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

Odluku o usvajanju PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KOTORIBA za razdoblje 2017. – 2022. godine

Odluku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KOTORIBA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018 godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Kotoriba za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Kotoriba za 2018. godinu

Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kotoriba u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2018. godinu

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE KOTORIBA za 2018. godinu

  

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 3. sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine, donijelo je

Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu - LELA GRABANT

Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu - ljekarna

Odluku o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o zakupu - Snježane Permozer

Odluku o povjeravanju pogrebnih poslova i poslova održavanja groblja

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Poduzetničku zonu Jug

Odluku o izboru i imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kotoriba

Odluku o raspoređivanju sredstava u drugom polugodištu 2017. godine za redovito godišnje financiranje političkih stranka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kotoriba

 

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 2. sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kotoriba

1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kotoriba za 2017. godinu 

Plan razvojnih programa

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu

 

2016.

Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 22. sjednici održanoj 30. kolovoza 2016. godine, donijelo je

- Odluku o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Kotoriba

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2015. godinu

Četvrtak, 06 Srpanj 2017 15:48

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće u mandatu 2017-2021
 
Predsjednik Vijeća - Stanko Vugrinčić - nestranački vijećnik - SDP-HSS-Laburisti
Potpredsjednik Vijeća  - Željko Šebeštjan - HSS
Potpredsjednik Vijeća  - Ivan Kos - HDZ
 
Koalicija SDP-HSS-Laburisti osvojila je osam mandata: 
Vedran Golub
Ivan Hertelendi
Stanko Vugrinčić
Željko Šebeštjan
Kristina Knez
Slavica Maltar
Antun Horvat
Manuela Bartolić
 
HDZ:
Snježana Matoš
Zoran Radmanić
Damir Kadija
 
Ispred koalicije HSLS-HNS:
Blaženka Zvošec.
Objavljeno u Općinsko vijeće

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica