f

Strategija razvoja do 2020.

PORCIJUNKOLOVO 2018. / Među nagrađenima Košaraštvo Pogorelec

Na zatvaranju čakovečkog Porcijunkolova 2018. tradicionalno su nagrađeni izlagači i to u šest kategorija. Iz mnoštva nagrada, odnosno nagrađenih, jedna je nagrada došla u Kotoribu. Primilo ju je Košaraštvo Pogorelec za kategoriju starih zanata.

Nagrade najboljima dijelili su gradonačelnik Stjepan Kovač te Boška Ban Vlahek, pomoćnica direktora TZ Grada Čakovca, a u ime tvrtke nagradu je preuzeo njen vlasnik 40-godišnji Boris Pogorelec, nasljednik oca Branka koji je na ovoj manifestaciji učestvovao više od 25 puta, a od kojeg je Boris izučio zanat i stjecao iskustvo sajamskih priredbi.

Košaraštvo Pogorelec je u više navrata bilo nagrađivano na toj manifestaciji, a posljednji puta je to bilo 2016. godine.

Tekst i snimka: M. Grubić

OBAVEZA UNIŠTAVANJA AMBROZIJE

Obavještavaju se vlasnici i korisnici poljoprivrednog, obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), da su dužni ukloniti ambroziju, na način da ju nisko pokose ili uklone čupanjem sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/2007.).
Kako bi se spriječila koncentracija peludi u zraku ambroziju je potrebno uništiti prije cvatnje

 

Komunalni redar
Marinko Lukša

POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/07 i 13/10), pozivam vijećnike Općinskog vijeća, građane, udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe da prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je 15. kolovoz 2018. godine. Prijedlozi dostavljeni nakon roka neće se uvažavati.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća i Povjerenstva

                                                                       Stanko Vugrinčić

IN MEMORIAM / Zlatko Milovanović, doajen kotoripskog vatrogastva

U ponedjeljak, 30. srpnja u 67. godini života preminuo je Zlatko Milovanović, čovjek koji je bio sinonim kotoripskog i međimurskog vatrogastva.
U službu humanih ljudi ušao je prije 42 godine i ostao joj je vjeran sve do svoje smrti, sada kao član Kluba vatrogasih veterana Međimurja, odnosno svojeg DVD-a.
Rođen je 22. svibnja 1951. godine. Vatrogasc, pripadnik DVD Kotoriba je postao 1976. godine. Od 1985. godine u stalnom je sastavu Upravnog odbora društva, a od 1997. do do 2001. godine obnašao dužnost zapovjednika DVD Kotoriba.
Posebno je bio radostan ove godine početkom lipnja jer je bio sudionikom 130. rođendana domicilnog društva koje ga je povodom ovog vrijednog jubileja nagradilo Plaketom za posebne zasluge u razvoju vatrogastva.
Zlatko je sahranjen u utorak, 31. srpnja na posljednem počivalištu u Kotoribi.

M. Grubić

POZIV NA JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Kotoriba, Klasa: 350-01/18-01/02, Urbroj: 2109/9-18-37 od 27. srpnja 2018. godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba 

 

1. Javna rasprava će trajati od 07.08.2018. do 17.08.2018.
2. Javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Kotoriba www. kotoriba.hr
3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba organizirat će se u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba i to 09.08.2018. godine u 11.00 sati.
4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 17.08.2018. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora. 

 

KLASA: 350-01/18-01/02
URBROJ: 2109/9-18-38
Kotoriba, 27. srpnja 2018.

 

PRILOZI

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KOTORIBA

4.2. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.3. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.4. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

4.5. IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA

II. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID PPUO

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA - Prostorni plan

PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOTORIBA

 

Pretplatite se na ovaj RSS feed

Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.
Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.

Dani šibe i ribe 2018.

185
Dani šibe i ribe 2018.
Videogalerija

Dani šibe i ribe 2018.

Dani šibe i ribe 2018.

185
Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi
Videogalerija

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

Cvjetnica - 'prešencija' u Kotoribi

1437
Dječji Kotoripski Fašenk
Videogalerija

Dječji Kotoripski Fašenk

Dječji Kotoripski Fašenk

2808
VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Limene glazbe Općine Kotoriba
Videogalerija

VIDEO / Samostalni božićno novogodišnji koncert Li…

6. siječnja 2018. godine, tradicionalni, već treći po re…

383
VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu
Videogalerija

VIDEO / Kotoripčani dočekali novu 2018. godinu

Uz svirku Meta benda te besplatno kuhano vino i čaj, Kotorip…

2852
Video s Dana Kotoribe 2017
Videogalerija

Video s Dana Kotoribe 2017

U nastavku pogledajte video s nedavnih događanja povodom Dan…

3299