f

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Kotoriba Općinsko vijeće Općine Kotoriba
Općinsko vijeće u mandatu 2017-2021
 
Predsjednik Vijeća - Stanko Vugrinčić - nestranački vijećnik - SDP-HSS-Laburisti
Potpredsjednik Vijeća  - Željko Šebeštjan - HSS
Potpredsjednik Vijeća  - Ivan Kos - HDZ
 
Koalicija SDP-HSS-Laburisti osvojila je osam mandata: 
Vedran Golub
Ivan Hertelendi
Stanko Vugrinčić
Željko Šebeštjan
Kristina Knez
Slavica Maltar
Antun Horvat
Manuela Bartolić
 
HDZ:
Snježana Matoš
Zoran Radmanić
Damir Kadija
 
Ispred koalicije HSLS-HNS:
Blaženka Zvošec.
facebook   youtube