Petak, 15 Veljača 2019 08:30

Raspored misnih nakana do 24.2.2019.

18.02. Ponedjeljak
Bernardica
Nema svete mise

19.02. Utorak
Bonifacije
17:00 + IGREC MATIJA (god.) i JOSIP

20.02. Srijeda
Leon
17:00 + ZAHVALNA SVETA MISA NA ČAST B.D.MARIJE

21.02. Četvrtak
Petar
17:00 + ZVOŠEC IVAN (god.)

22.02. Petak
Katedra Sv. Petra apostola
17:00 + ŠPIRANEC PAVAO i ZLATA 

23.02. Subota
Polikarp
17:00 + VRANIĆ ROK i FRANCISKA, JAMAKOVIĆ VERA VADAS
+ FUŠ ĐURO, FRANCISKA, VINKO BRADAČ
+ NA JEDNU NAKANU 

24.02. Nedjelja
SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +FUŠ KATARINA i MARKO i obitelj FUŠ
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Srijeda, 06 Veljača 2019 15:03

Raspored misnih nakana do 17.02.2019.

11.02. Ponedjeljak 

Majka Božja Lurdska
17:00 + NA ČAST DUHU SVETOME

12.02. Utorak
Eulalija
Nema svete mise

13.02. Srijeda
Katarina Ricci
17:00 + BALOG NADICA (god.), suprug TOMISLAV, MARIJA BALOG (3. spr.) i LUKA

14.02. Četvrtak
Valentin
17:00 + MATOTEK MARIJA i ANTUN

15.02. Petak
Klaudije
17:00 + MARKAN IGNAC (god) 

16.02. Subota
Julijana
17:00 + ŠEBALJ JOSIP i MARIJA
+ TILOŠANEC ANĐELA (god.), STJEPAN i ZLATKO, NOVAK DRAGICA i IGNAC
Krštenje pod svetom misom
LUKAS KEŽMAN

17.02. Nedjelja
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +DOMINIĆ MARIJA i VINKO (god.)
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Četvrtak, 31 Siječanj 2019 09:10

Raspored misnih nakana do 10.02.2019.

04.02. Ponedjeljak
Andrija Corsini
Nema svete mise

05.02. Utorak
Agata
17:00 + HORVAT ĐURO (god.) i roditelji POGORELEC FRANJO i MATOTEK DRAGUTIN

06.02. Srijeda
Pavao Miki
17:00 + LUDAŠ ANASTAZIJA (god.)

07.02. Četvrtak
Maksim
17:00 + LEGIN BLAŽ i AMALIJA

08.02. Petak
Jeronim 17:00 + Zahvalna sveta misa jedne obitelji 

09.02. Subota
Skolastika
17:00 + LUDAŠ STJEPAN i ĐURO, JURIČAN JULIJANA I ADOLF
+ DOLENČIĆ ROZA i NIKOLA, FRIŠČIĆ MARTIN i KATARINA
+ RUŽA MARKAČ i roditelji, STJEPAN i EMILIJA

10.02. Nedjelja
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +SELIČANEC FRANJO (god.), VINKO i SLAVKO
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Subota, 26 Siječanj 2019 10:26

Raspored misnih nakana do 03.02.2019.

28.01. Ponedjeljak
Toma Akvinski
Nema svete mise

29.01. Utorak
Valerije
17:00 + GRGEC IVAN (3. SPR)

30.01. Srijeda
Martina
17:00 + ŠKODA EMILIJA (god.) i obitelj

31.01. Četvrtak
Ivan Bosco
17:00 + VUK ZLATKO (god.), IVAN i TEREZIJA, KUČEK ANA i LATIN ĐURO

01.02. Petak
Brigita 16:00 + Prilika za sakrament pomirenja
17:00 + HORVAT DRAGO i sinovi SLAVKO, DRAGO i BISERKA KRANJEC

02.02. Subota
PRIKAZANJE GOSPODNJE
17:00 + ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
Krštenje pod svetom misom – LUKA ZVOŠEC

03.02. Nedjelja
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +MATJANEC MIJO i AGNEZA i za obitelj MATOTEK
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

 

Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice
Župni ured radi radnim danom (utorak – subota) dva sata prije svete mise (od 15:00 – 17:00 sati)
Nedjeljom i blagdanom župni ured ne radi
Broj župnog ureda: tel: 040/629-374
mob: 091/222-0422
broj našeg zvonara:099/208-7763

Objavljeno u Župa Kotoriba
Petak, 18 Siječanj 2019 17:07

Raspored misnih nakana do 27.01.2019.

21.01. Ponedjeljak
Agneza
Nema svete mise

22.01. Utorak
Vinko
Teološko – pastoralni tjedan u Zagrebu

23.01.Srijeda
Emerencijana
Teološko – pastoralni tjedan u Zagrebu

24.01. Četvrtak
Franjo Saleški
Teološko – pastoralni tjedan u Zagrebu

25.01. Petak
Obraćenje sv. Pavla apostola
17:00 + Zahvalna sveta misa

26.01. Subota
Timotej i Tit
17:00 + VALPATIĆ IVAN i kći VIOLETA KOČAR
+ ZAHVALNA SVETA MISA JEDNE OBITELJI
+ ŠKODA FRANJO (god.) i roditelji VID i ŠTEFANIJA
+ VIDOVIĆ GABRIJEL (god.), FILIPAŠIĆ MARIJA, MESARIĆ ANICA

27.01. Nedjelja
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +DELDUKA ANA, MESARIĆ OLGICA, OBITELJ GOLUBIĆ, MIJO, JOSIP i ELIZABETA, HABUŠ LJUDEVIT i OBITELJ KANIŽAJ, MESARIĆ TEREZIJA i MIJO
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Stranica 1 od 16

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica