Četvrtak, 21 Veljača 2019 09:06

Raspored misnih nakana do 3.3.2019.

25.02. Ponedjeljak
Nestorije
Nema svete mise

26.02. Utorak
Aleksandar
Nema svete mise

27.02. Srijeda
Gabrijel
Nema svete mise

28.02. Četvrtak
Roman
Nema svete mise

01.03. Petak
Katedra Sv. Petra apostola
16:00 + Prilika za sakrament pomirenja
17:00 + RAJHER MIJO i ANASTAZIJA

02.03. Subota
Janja
17:00 + VIKTORIJA HORVAT (god), LADISLAV
+ STJEPAN i ANA, sin STJEPAN i MARGITA, unuk DAMIR, ALOJZ i ANA SILADI i obitelj, BALOG KATARINA (god.)

03.03. Nedjelja
OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +SELIČANEC VINKO, JOSIP i TEREZIJA, UJLAKI VINKO i AGNEZA
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Petak, 15 Veljača 2019 08:30

Raspored misnih nakana do 24.2.2019.

18.02. Ponedjeljak
Bernardica
Nema svete mise

19.02. Utorak
Bonifacije
17:00 + IGREC MATIJA (god.) i JOSIP

20.02. Srijeda
Leon
17:00 + ZAHVALNA SVETA MISA NA ČAST B.D.MARIJE

21.02. Četvrtak
Petar
17:00 + ZVOŠEC IVAN (god.)

22.02. Petak
Katedra Sv. Petra apostola
17:00 + ŠPIRANEC PAVAO i ZLATA 

23.02. Subota
Polikarp
17:00 + VRANIĆ ROK i FRANCISKA, JAMAKOVIĆ VERA VADAS
+ FUŠ ĐURO, FRANCISKA, VINKO BRADAČ
+ NA JEDNU NAKANU 

24.02. Nedjelja
SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +FUŠ KATARINA i MARKO i obitelj FUŠ
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Srijeda, 06 Veljača 2019 15:03

Raspored misnih nakana do 17.02.2019.

11.02. Ponedjeljak 

Majka Božja Lurdska
17:00 + NA ČAST DUHU SVETOME

12.02. Utorak
Eulalija
Nema svete mise

13.02. Srijeda
Katarina Ricci
17:00 + BALOG NADICA (god.), suprug TOMISLAV, MARIJA BALOG (3. spr.) i LUKA

14.02. Četvrtak
Valentin
17:00 + MATOTEK MARIJA i ANTUN

15.02. Petak
Klaudije
17:00 + MARKAN IGNAC (god) 

16.02. Subota
Julijana
17:00 + ŠEBALJ JOSIP i MARIJA
+ TILOŠANEC ANĐELA (god.), STJEPAN i ZLATKO, NOVAK DRAGICA i IGNAC
Krštenje pod svetom misom
LUKAS KEŽMAN

17.02. Nedjelja
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +DOMINIĆ MARIJA i VINKO (god.)
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Četvrtak, 31 Siječanj 2019 09:10

Raspored misnih nakana do 10.02.2019.

04.02. Ponedjeljak
Andrija Corsini
Nema svete mise

05.02. Utorak
Agata
17:00 + HORVAT ĐURO (god.) i roditelji POGORELEC FRANJO i MATOTEK DRAGUTIN

06.02. Srijeda
Pavao Miki
17:00 + LUDAŠ ANASTAZIJA (god.)

07.02. Četvrtak
Maksim
17:00 + LEGIN BLAŽ i AMALIJA

08.02. Petak
Jeronim 17:00 + Zahvalna sveta misa jedne obitelji 

09.02. Subota
Skolastika
17:00 + LUDAŠ STJEPAN i ĐURO, JURIČAN JULIJANA I ADOLF
+ DOLENČIĆ ROZA i NIKOLA, FRIŠČIĆ MARTIN i KATARINA
+ RUŽA MARKAČ i roditelji, STJEPAN i EMILIJA

10.02. Nedjelja
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +SELIČANEC FRANJO (god.), VINKO i SLAVKO
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

Objavljeno u Župa Kotoriba
Subota, 26 Siječanj 2019 10:26

Raspored misnih nakana do 03.02.2019.

28.01. Ponedjeljak
Toma Akvinski
Nema svete mise

29.01. Utorak
Valerije
17:00 + GRGEC IVAN (3. SPR)

30.01. Srijeda
Martina
17:00 + ŠKODA EMILIJA (god.) i obitelj

31.01. Četvrtak
Ivan Bosco
17:00 + VUK ZLATKO (god.), IVAN i TEREZIJA, KUČEK ANA i LATIN ĐURO

01.02. Petak
Brigita 16:00 + Prilika za sakrament pomirenja
17:00 + HORVAT DRAGO i sinovi SLAVKO, DRAGO i BISERKA KRANJEC

02.02. Subota
PRIKAZANJE GOSPODNJE
17:00 + ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
Krštenje pod svetom misom – LUKA ZVOŠEC

03.02. Nedjelja
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
08:00 +MATJANEC MIJO i AGNEZA i za obitelj MATOTEK
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

 

Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice
Župni ured radi radnim danom (utorak – subota) dva sata prije svete mise (od 15:00 – 17:00 sati)
Nedjeljom i blagdanom župni ured ne radi
Broj župnog ureda: tel: 040/629-374
mob: 091/222-0422
broj našeg zvonara:099/208-7763

Objavljeno u Župa Kotoriba
Stranica 1 od 16

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica