Nedjelja, 22 Travanj 2018 16:29

Raspored misnih nakana do 29.4.2018.

23.04. Ponedjeljak
Juraj
08:00 + ĐURO FUŠ, FRANCISKA i VINKO BRADAČ

24.04. Utorak
Fidel
18:00 + VIKTORIJA HORVAT (3.spr), LADISLAV, ANA, STJEPAN, MARGITA, DAMIR i ob. HORVAT

25.04. Srijeda
Marko
18:00 + FUŠ FRANCISKA (god.), BRADAČ NIKOLA i ZVONAR FRANJO

26.04. Četvrtak
Marta
18:00 + ZAHVALNICA ZA 35 GODINA BRAKA
SUSRET KRIZMANIKA i RODITELJA SA msgr. Perčićem

27.04. Petak
Ozana 18:00 + SVRTA EMILIJA i MATIJA
+ MATOTEK JOSIP, STJEPAN i ANA

28.04. Subota
Petar
17:00 + VJENČANJE POD SVETOM MISOM – HERCIGONJA – NOVAK
+ HORVAT JELKA (god.) i obitelj
+ Obitelj HORVAT i RADMANIĆ
+ OBITELJ VRAČIĆ i PLAČKO
+ VIRGEJ VIKTOR (30-ti dan)

29.04. Nedjelja
PETA USKRSNA NEDJELJA
8:00 + VRANIĆ MARIJA, ANDRIJA, DRAGICA i ANA. OBITELJ LOZIĆ i KOVAČIĆ
+ MALTAR STJEPAN i IRENA
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

 

Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice

Župni ured radi radnim danom (utorak – subota) dva sata prije svete mise (od 16:00 – 18:00 sati)

Nedjeljom i blagdanom župni ured ne radi

Broj župnog ureda: tel: 040/682-174, mob: 091/222-0422

Četvrtak, 12 Travanj 2018 10:05

Raspored misnih nakana do 22.4.2018.

16.04. Ponedjeljak
Benedikt 18:00 + JOSIP JAJETIĆ, ANA i FRANJO VUKOTIĆ. ANIKA i KOLOMAN FORAUER

17.04. Utorak
Šimun
18:00 + TRSTENJAK JOSIP i AGNEZA (god.)
+ MALTAR ANTUN

18.04. Srijeda
Hermogen
18:00 + DOLENČIĆ KATICA i ZVONKO, SUŠEC PAVAO i TEREZIJA 

19.04. Četvrtak
Marta
17:30 – EUHARISTIJSKO KLANJANJE
18:00 + OBITELJ NOVAK TEREZIJA i ANDRIJA i djeca IVAN i ANA BUTORAC

20.04. Petak
Agneta 18:00 + RODEK MARGARETA (3.spr) i suprug JOSIP

21.04. Subota
Anzelmo
17:00 + KRŠTENJE POD SVETOM MISOM
DANIJEL LUKŠA
IRIS KNEZ

22.04. Nedjelja
ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA
8:00 + MARTAN ĐURO (god.), roditelji JOSIP i MARIJA i braća AUGUST i FRANJO
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

 

Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice

Župni ured radi radnim danom (utorak – subota) dva sata prije svete mise (od 16:00 – 18:00 sati)

Nedjeljom i blagdanom župni ured ne radi

Broj župnog ureda: tel: 040/682-174

mob: 091/222-0422

Četvrtak, 05 Travanj 2018 18:26

Raspored misnih nakana do 15.4.2018.

09.04. Ponedjeljak
Navještenje Gospodnje - Blagovijest
18:00 + HABUŠ KATARINA (god.), ROK i JOZEFINA, POGORELEC AMALIJA

10.04. Utorak
Mihovil
18:00 + KRZNAR LADISLAV i NADA (god.)

11.04. Srijeda
Stanislav
18:00 + VOLAR BARBARA (god.) i FRANJO, HORVAT SLAVKO

12.04. Četvrtak
Sofija
18:00 + PLAČKO BOŽENA i TOMO i obitelj PLAČKO

13.04. Petak
Martin 18:00 + SMRK VIKTOR (god.), ŠKODA ROK, ANA, FILIP, ANTONIJA, BRANKA, MARIJAN i JOSIP

14.04. Subota
Valerijan
17:00 + REBOK BORIS, LATIN BARBARA i PAVAO
+ LUDAŠ IVAN (god.) i roditelji FRANJO i EMILIJA

15.04. Nedjelja
TREĆA USKRSNA NEDJELJA
8:00 + STJEPAN TROJKO
10:30 + ŽUPNA SVETA MISA

 

Pola sata prije mise je pobožnost svete krunice
Župni ured radi radnim danom (utorak – subota) dva sata prije svete mise (od 16:00 – 18:00 sati)
Nedjeljom i blagdanom župni ured ne radi
Broj župnog ureda: tel: 040/682-174
mob: 091/222-0422
broj našeg zvonara:099/208-7763

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba
tel: 040 682 265
e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

Kalendar događanja

© 2018 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica