Karate Klub Samuraj - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Karate Klub Samuraj

Sport

KARATE KLUB SAMURAJ

Karate klub "Samuraj" iz Kotoribe osnovan je 14.03.2000. te se taj dan uzima kao službeni dan kluba.
Klub je uveden u u registar sportskih udruga u uredu opæe uprave, Županije Meðimurske te je i službeno priznat.

Tijekom prve godine postojanja, klub je okupio dvadesetak mladih vježbaèa te tako otpoèeo svoj aktivni rad. Prvu godinu naš službeni trener je bio gosp. Imre Prokec nositelj crnog pojasa (4 dan), te je svojim struènim znanjem usavršavao pomoæne trenere i to su bili :Nenad Ujlaki, Miljenko Vidoviæ i Franz Siladi koji su svoje znanje prenosili na mlaðe uzraste.

Za vrijeme svog plodnog rada , u karateu je g. Prokec stvorio više državnih, europskih i svijetskih prvaka te tako doprinosio karateu kao sportu, a i sam je pobjeðivao na mnogim turnirima. Nakon prve godine voðenja KK-a "Samuraj" nije bio u moguænosti i dalje voditi treninge zbog zdrastvenih problema, pa je to mjesto prepustio svojim uèenicima, koji i sad vode klub.

OPÆENITO O KLUBU:

Kako Karate klub "Samuraj" aktivno djeluje veæ nekoliko godina, tijekom 2002. godine se krenulo i na prva natjecanja te se bilježe i prvi rezultati. S ciljem što kvalitetnije pripreme naših sportaša, suraðujemo i sa jednim od vodeæih, ako ne i najboljim, od karate klubova u Hrvatskoj, tj. KK "Globus" Èakovec. Trener KK "Globus" g. Vlado Bošnjak (crni pojas 6. dan) je jedan od vodeæih ljudi u hrvatskome karate savezu, a takoðer i veliki trener koji je svoje znanje veæ više puta dokazao, kako u borbi tako i u katama (uèio karate kod g. Prokeca).

O FINANCIJMA:
- Klub se financira iz èlanarine, koja za aktivne èlanove iznosi 50 kn mjeseèno, dok za potporne èlanove (roditelji djece i simpatizere kluba) iznosi 100 kn godišnje.
Jedan dio sredstava uspijeli smo pridobiti od raznih sponzora, a jedan dio daje Opæina Kotoriba
Planira se što hitnije nabaviti TATAMI (specijalna podloga za borilište) k

O KARATEU KAO SPORTU:

-Sama rijeè "karate" u ljudima asocira na gruboæu, tuèu i borbu, za što su veæim dijelom krivi filmovi iz 70-ih godina. Potrebno je informirati društvo, osobito što se tiæe naziva "sportski karate". Sportski karate je disciplina sporta koja se bavi vježbanjem bez kontakta tj. bez nanošenja ozljeda, dok tehnika, brzina i snaga moraju i dalje biti na maksimalnoj razini prilikom izvedbe. Takvim se vježbanjem postiže vrlo visok stupanj koordinacije pokreta te se dobiva na kraju i osoba razvijenih psiho-fizièkih sposobnosti. Djeca koja treniraju, dobivaju samopouzdanje i sigurnost, a nauèena su i na poslušnost jer tijekom treninga postoji odreðeni stupanj stege koji iskljuèuje samovolju.
Sportskim karateom bave se sve više ljudi u svijetu, a na uzor istog nastali su i razni fitnes programi (TAE-BO - koji je aerobik s elementima karatea). Sportski karate se trenira u svim dijelovima svijeta bez obzira na rasu, vjeru, spol i starost, gdje se idealna starost za djecu mlaðeg uzrasta uzima 5-8 godina ovisno o psihološkoj moguænosti prilagodbe djeteta na okolinu tj. samostalnosti djeteta u društvu.

Back to content | Back to main menu