Općinsko vijeće - Kotoriba

Go to content

Main menu:

Općinsko vijeće

Općinska uprava > Dokumenti > OV Kotoribe

KLASA:013-01/13-01/28
URBROJ:2109/9-13-1
Kotoriba, 19.05.2013.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kotoriba utvrdilo je i objavljuje


REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOTORIBA


I. Od ukupno 2.536 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.343 birača, odnosno 52,96%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.342 birača, odnosno 52,92%. Važećih listića bilo je 1.304, odnosno 97,17%. Nevažećih je bilo 38 listića, odnosno 2,83%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 464 glasova 35,58%
Nositelj liste: LJUBOMIR GRGEC

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 419 glasova 32,13%
Nositelj liste: IVAN KOS, mag.ing.

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 192 glasova 14,72%
Nositelj liste: DOBRIŠA ZVOŠEC

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 157 glasova 12,04%
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: ŽELJKO ŠEBEŠTJAN, dipl.ing.

5. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA 72 glasova 5,52%
Nositeljica liste: MANUELA BARTOLIĆ

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: LJUBOMIR GRGEC

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: IVAN KOS, mag.ing.

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: DOBRIŠA ZVOŠEC

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

Nositelj liste: ŽELJKO ŠEBEŠTJAN, dipl.ing.


IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. LJUBOMIR GRGEC
2. ROBERTO UJLAKI
3. DRAGUTIN DOLENČIĆ
4. IVAN HERTELENDI
5. IZABELA BALOG


2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. IVAN KOS, mag.ing.
2. NIKOLA KNEZ
3. ZORAN RADMANIĆ
4. SNJEŽANA MATOŠ, prof.
5. STANISLAV TRSTENJAK, dr.vet.med.


3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DOBRIŠA ZVOŠEC
2. VINKO HORVAT, ing.


4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. ŽELJKO ŠEBEŠTJAN, dipl.ing.

V. Na temelju članka 107. st. 1. u svezi članka 103. st. 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10 i 80/10), utvrđuje se da na provedenim izborima u općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika romske
nacionalne manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava za 1 mjesto.
VI. Utvrđuje se da niti primjenom članka 107. st. 3., 4., 5. i 7. Zakona u općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika romske nacionalne manjine.


Back to content | Back to main menu