• 25.12.2023
  • 1 Min čitanja

Godišnji financijski izvještaji

2023.

Bilješke Općina Kotoriba 2023. godina 

Obrasci financijskih izvještaja v_8.1.3. OPĆINA_ XLS

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

BILJEŠKE KONSOLIDIRAJUĆI 2023

2022. 

- Konsolidirani financijski Izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2022.

- Bilješke uz Konsolidirani izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2022. – 31. prosinac 2022.

- Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu


 

 

2021.

- Konsolidirani financijski Izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

- Bilješke uz Konsolidirani izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

- Bilješke uz Konsolidirani izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.

- Bilješke uz konsolidiranu bilancu sa stanjem 31. prosinca 2021. godine

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

- Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31. prosinca 2021.

- Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

- Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

- Bilješke uz Račun prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

- POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

- POPIS UGOVORENIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

 

2020.

- Konsolidirani financijski Izvještaji za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

- Bilješke uz Konsolidirani izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

- Bilješke uz Konsolidirani izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

- Bilješke uz KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

- Bilješke Uz KONSOLIDIRANU BILANCU sa stanjem 31. prosinca 2020. godine

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

- Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.

- Bilješke uz Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

- Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

- Bilješke uz Račun prihoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

- POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

- POPIS UGOVORENIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA