• 05.01.2024
  • 1 Min čitanja

Molimo odvajajte otpad na groblju!

Molimo odvajajte otpad na groblju

Odvajanje odnosno pravilno odlaganje otpada važno je pitanje ne samo sadašnjeg trenutka, nego i naše budućnosti. Nakon što smo na groblju u Kotoribi postavili kutije za stare baterije i uputili apel svim posjetiteljima kotoripskog groblja da prilikom promjene baterija u nadgrobnim svijećama odlažu ovaj opasan otpad u za to predviđena mjesta, ovim putem apeliramo ponovno na pravilno odlaganje otpada na način da se lampaši i umjetno cvijeće ne bacaju u isti koš sa biljnim otpadom. Za tu svrhu osigurani su novi kontejneri na kojima je jasno naznačena njihova namjena, a postavljeni su na nekoliko lokacija na našem groblju.