• 05.01.2024
  • 1 Min čitanja

Dodjela poticaja za obnovu fasada u drugom polugodištu 2023. godine i novi natječaj za obnovu fasada u 2024. godini

Dodjela poticaja za obnovu fasada u drugom polugodištu 2023. godine

i novi natječaj za obnovu fasada u 2024. godini

 

Prema odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u Općini Kotoriba           („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 19/22 i 14/23) nastavlja se dodjela poticaja za uređenje fasada na području Općine Kotoriba.

28. prosinca 2023. godine sastalo se  Povjerenstva za provedbu sufinanciranja obnove fasada u sastavu Zoran Radmanić, Zoran Čižmešija i Željko Habuš, koji su proveli kontrolu pristigle dokumentacije. Na temelju njihovog prijedloga, načelnik je donio Odluku o sufinanciranju obnove fasada u Općini Kotoriba kojom su dodijeljena sredstva u iznosu od 400,00 eura po korisniku kako slijedi:

1. Sanja Krčmar, Nikole Tesle 42, Kotoriba 

2. Terezija Fundak, Međimurska 7, Kotoriba

3. Snježana Vuk, Matije Gupca 37, Kotoriba

4. Miljenko Vidović, K.Tomislava 12, Kotoriba

5. Emil Karloci, Duga ulica 31, Kotoriba

6. Tihomir Nestić Alojzija Stepinca 4, Kotoriba

7. Nikola Markan, Dravska 1, Kotoriba

8. Siladi Josip, Stjepana Radića 32, Kotoriba

9. Katarina Virgej, Matije Gupca 51, Kotoriba

 

 

 

NOVI JAVNI POZIV za 2024. godinu objavljen je na službenim stranicama Općine Kotoriba kao i mogućnost online prijave i podnošenja zahtjeva za fasade učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav. Za prijave zaprimljene nakon 1.1.2024. godine maksimalni iznos potpore je 500,00 eura po korisniku.

 

 

Mogućnost prijave online:

Javni poziv za 2024. godinu 

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu na natječaj: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Upute za prijavitelje 

Kontakt korisničke podrške za tehnička pitanja (funkcioniranje aplikacije i rad u istoj)

e-mail: podrska@som-system.com