• 21.12.2023
  • 1 Min čitanja

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine (Kotoriba, Kolodvorska 4). Zahtjev se može podnijeti telefonski na broj 040/682 265, pri čemu se o zahtjevu sastavlja službena zabilješka.

Službenik za informiranje Općine Kotoriba je Snježana Keler Fundak, tel.: 040/683-301, fax: 040/682-247; email: snjezana.keler@kotoriba.hr

 

Zahtjev za pristup informacijama 

Obrasci:

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

Naknada troškova dostave informacija

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI IZ PRORAČUNA U 2023. GODINI

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI IZ PRORAČUNA U 2022. GODINI

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI IZ PRORAČUNA U 2021. GODINI

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI IZ PRORAČUNA  U 2020. GODINI

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI IZ PRORAČUNA U 2019. GODINI

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI IZ PRORAČUNA 2018

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Kotoriba za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Kotoriba za 2023. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Kotoriba za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Kotoriba za 2022. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Kotoriba za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Kotoriba za 2021. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Kotoriba za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Kotoriba za 2020. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstva u 2019. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kotoriba  / pdf

 

Na temelju odredbi članka stavka 2. članka 43. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 75/18 i 102/19) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 5/21) imenovana je osoba zadužena za nepravilnosti - Odluka o imenovanju

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba