• 24.12.2023
  • 1 Min čitanja

Rekonstrukcija i opremanje sportskih terena u Kotoribi, Murska 1

Dana 6. travnja 2021. godine potpisani su ugovori sa izvođačima u sklopu projekta Rekonstrukcija i opremanje sportskih terena, k.č.br. 282 ( Murska ulica). Općina Kotoriba provela je postupak jednostavne nabave upućivanjem poziva na dostavu ponuda u sustavu Agronet, Portal Ponuda, sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekte koji su sufinancirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjere 7.4.1., podmjere 19.2. Prema Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, odobreno je 296.500,00 kuna koji će biti sufinancirani od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Sklopljeni su ugovori s tvrtkama Trgooprema d.o.o., Zagreb – Dubrava za opremanje sportskih terena u iznosu od 42.881,25 kuna i tvrtkom Kabel-Mont d.o.o. Domašinec za rekonstrukciju igrališta i ograde kao i i opremanje vanjskom rasvjetom sportskih terena u ukupnom iznosu od 260.251,25 kuna. Stručni nadzor ugovoren je s tvrtkom Teding d.o.o. Sveta Marija.  Radovi započinju idućeg tjedna.

 

Rekonstrukcija sportskih terena u Kotoribi, Murska 1 (ponovljeni javni poziv) iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. ,Mjera 7.4.1. podmjera 19.2.

Općina Kotoriba je na Portalu ponuda Agronet sustava https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx objavila Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju sportskih terena u Kotoribi (4), Murska 1, 40329 Kotoriba.

Sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ponude se zaprimaju isključivo putem Portala ponuda Agronet sustava zaključno do 22. siječnja 2021. 12:00 sati.

Predmet nabave je Rekonstrukcija odbojkaškog igrališta u Kotoribi, Murska 1, glede ispravljanja tlocrtnog položaja igrališta u odnosu na postojeće stanje i obrubljivanje gumenim rubnjacima kao i uklanjanje dijela međne ograde, na način da se stara ograda ukloni i izvede nova ograda sukladno Troškovniku i Glavnom projektu (Mapa 1) koji su dostupni na portalu ponuda.

Rekonstrukcija sportskih terena u Kotoribi, Murska 1 (ponovljeni javni poziv) iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. ,Mjera 7.4.1. podmjera 19.2.