Općina Kotoriba u svojstvu Naručitelja, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji prometnice i oborinske odvodnje Poduzetničke zone Jug u Kotoribi, u okviru projekta „ULAGANJA U OSNOVNU INFRASTRUKTURU PODUZETNIČKE ZONE JUG U KOTORIBI“ sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., KK.03.1.2.03.0050.

Evidencijski broj nabave: NMV-4/20

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

DoN poduzetnička zona jug Kotoriba

KOTORIBA II IZMJENA I DOPUNA FAZA 1 

KOTORIBA II IZMJENA I DOPUNA FAZA 2

Troškovnik_odvodnja

Troškovnik_prometnice

 

Stranica 2 od 2

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica