• 27.12.2023
  • 1 Min čitanja

Kontakt

Općina Kotoriba 

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba

tel: 040 682 265

službena e-mail adresa PISARNICE OPĆINE KOTORIBA

(adresa za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela)

e-mail: opcina@kotoriba.hr

 

Načelnik općine: Dario Friščić

Kontakt broj: 099/5359750

e-mail: dario.friscic@kotoriba.hr

 

Komunalni redar Marinko Lukša

mob: 091/470 0 777

komunalni.redar2@gmail.com

Komunalni radnik Stevo Škoda

mob: 098/632 238